Bio proizvodi na zdrav i zabavan način vraćaju vaše zdravlje na prave puteve!

Learn More

Projekt Nutricionistički centar izvrsnosti

U okviru IV komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) - “Razvoj ljudskih potencijala”, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razvila je program “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva” s namjerom da se potpomogne razvoj i daljnja modernizacija strukovnog obrazovanja. U okviru tog programa Pehrambeno-tehnološka škola Zagreb, provodi projekt pod nazivom Nutricionistički centar izvrsnosti.

Jedan od ciljeva projekta je institucionalno jačanje; povećati vještine i kompetencije nastavnika strukovnih predmeta za kvalitetniji nastavni proces, provedbu nastave usmjerene na učenika, te omogućiti nastavnicima da steknu suvremena praktična znanja iz struke, što će olakšati uvođenje novog školskog kurikuluma.

Drugi cilj je opremanje suvremenog procesnog praktikuma kojim bi se omogućilo više praktičnog rada a time povećalo šanse za zapošljavanje učenika.

Testimonials

Otvoreni dani projekta Nutricionistički centar izvrsnosti održat će se 19. i 20.09.2013. od 9-12 sati u Prehrambeno-tehnološkoj školi, Zagreb

Svi zainteresirani su dobrodošli!

Projekt NCI